PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
odkaz na home

Cesty ke spokojenému porodu

II.3. Než se rozhodnete

"Zdá se, že rychlost vzniku důstojných podmínek ve zdravotnictví záleží čím dál více na síle občanského tlaku." (Týdeník RESPEKT)

Probíhá-li vaše těhotenství bez problémů, toužíte-li přivést své dítě na svět pokud možno přirozeně a nemáte-li to štěstí, že žijete v regionu, v němž funguje porodnice proslulá v tomto ohledu dobrou pověstí a množstvím spokojených rodiček, čeká vás při výběru místa zrození vašeho děťátka nelehký úkol. Máte vlastně jen dvě možnosti (třetí možnost, porod doma, představuje v našich podmínkách nesmírně komplikovanou a diskutabilní variantu, proto ji zde prozatím nezmiňujeme): buď za přirozeným porodem dojedete do vyhlášené přespolní porodnice, nebo se pokusíte "přizpůsobit k obrazu svému" třeba i průměrnou porodnici ve svém bydlišti. Ve druhém případě to sice bude stát nesrovnatelně více času, energie a s velkou pravděpodobností i dílčích zklamání, zato však pomůžete všem podobně smýšlejícím rodičům, kteří sem přijdou rodit po vás.

O dalekosáhlém vlivu porodu a nejranějšího dětství na budoucí duševní a emocionální život každého z nás dnes již není pochyb stejně jako o tom, že citlivě a individuálně vedené porody zanechávají v psychice maminky i dítěte nesrovnatelně pozitivnější stopu než intervenční porody klasické. Ačkoliv se Česká republika chlubí premiantstvím v minimalizaci novorozenecké a mateřské úmrtnosti, v etickém a sociálním aspektu porodu má ještě co dohánět. Budiž nám útěchou, že i porodnictví ve vyspělých státech prošlo zhruba v sedmdesátých letech obdobnou dobou přerodu a že ji nakonec docela úspěšně zvládlo. A budiž nám povzbuzením, že změn k lepšímu pozvolna přibývá i u nás. I v České republice přibývá totiž žen, které si přejí rodit přirozeně. Dobré zkušenosti s přirozenými porody ve vyspělých státech světa toto jejich přání zcela opodstatňují. Přestává být únosné, pokud někdo klasický, lékařsky vedený porod i nadále neochvějně považuje za jedinou správnou variantu. České porodnictví prochází nyní nelehkým obdobím vnitřního přerodu a diskuse o jeho budoucnosti nabírá na obrátkách. Je to nevyhnutelné. Pokud jsme se již stali členy Evropské Unie, pak nám nezbude než začít respektovat i západoevropské zdravotnické normy. V této souvislosti bychom si měli přiznat, že zdaleka nepůjde jen o pravidla zakotvená v zákonech. Neméně důležité jsou totiž i zásady etické, jež fungují nebo nefungují - bez ohledu na nařizování shora - v mezilidských vztazích, při bezprostředním kontaktu člověka s člověkem. Jde o toleranci, vlídnost, trpělivost a schopnost empatie tam, kde je to alespoň trochu možné.

Věřme, že v blízké budoucnosti bude hrát i u nás mnohem významnější roli vztah partnerství mezi pacientem a lékařem a svobodná informovaná volba. Především na tlaku veřejnosti záleží, kdy aktivní zájem občanů o způsob péče o vlastní zdraví přestane naše lékaře a pacienty spíše rozdělovat, a to nejen v oblasti porodnictví.

Zpět na seznam kapitol Cesty ke spokojenému porodu

 

Blog Evy Labusové

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Hovory o vztazích v ČRo 6

Časopis Děti a myAZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2021 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt